Čištění a kontroly spalinových cest

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest.

Hasičský záchranný sbor kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů. V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly a čištění komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

ČIŠTĚNÍ – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá paliva do 50 kW provádět sám. Četnost čištění spalinových cest viz tabulka.

KONTROLA – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Četnost kontrol spalinových cest viz tabulka.

REVIZE – revizi smí provádět pouze osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a která je zároveň a) revizním technikem komínů, b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů nebo c) revizním technikem spalinových cest