Nájezdní kominíci

Nájezdní kominíci

Dovolte nám malé upozornění tzv. nájezdní kominíky.
Jistě se Vám ve schránce již objevil letáček s nabídkou nejlevnějších a nejkvalitnějších kominických služeb, což mají „zaštítěno“ všemi pojišťovnami. Samozřejmě, že nechybí upozornění na to jak jsou všichni ostatní kominíci drazí a jen tyto „špičkové podomní kominíky“ pomlouvají.
Nejvíce těchto letáků je z Olomouckého kraje. Vyučený je pouze jeden kominík, říkejme mu pan X, ten orazítkuje v kanceláři tiskopisy a jeho „tým“ vyrazí do ulic. Založili si i sdružení, které nemá však nic společného se Společenstvím kominíků ČR. Jde jim hlavně o to Vás zkasírovat a honem pryč. Za den stihnou „odborně “ vyčistit, zkontrolovat a prohlédnout kamerou 50 až 100 komínů. Výdělek opravdu slušný. Následující rok Vám kontrolní zprávu pošlou na dobírku, aniž by se na komín přijeli podívat. Vzhledem k jejich „kvalitně“ odvedené práci jsme poté nuceni k zákazníkům dorazit, protože s ucpaným a nevyčištěným komínem se v zimě moc dobře netopí.
Nyní se vrhli i do rekonstrukcí komínů vložkováním. Cenu stanový od pasu, vyberou zálohu a hurá do práce. Spalinovou cestu vytvoří tak, že je Vašemu domu i zdraví nebezpečná. Revizní zprávy se samozřejmě nedočkáte.
 
Vysvětlení termínu nájezdný kominík.
Je to „specialista“, který si nějakým způsobem pořídil výuční list kominíka, nebo mu odbornost potvrdil jeho velitel z Olomouce a podniká výpravy po republice, kde nabízí své služby za velice výhodné ceny.
Tito borci nemají žádné vzdělání a praxi a tak vlastně ohrožují váš život i majetek, jelikož nedokážou odhalit závadu na vaší spalinové cestě. Jsou velmi dobře organizovaní a šikovní. Jejím nájezdům předchází reklamní kampaň ve formě letákové akce, jsou organizováni v tlupách a někdy mají i kominický úbor. A pozor mají prý i legitimace nějakého svého sdružení.
Je docela alarmující, že jejich služeb využívají i Obecní úřady, které jejich služby objednají i k hromadnému čištění celých obcí!
 
Jejich činnost je přirovnatelná k podomním prodejcům, nebo prodejcům levné elektřiny a plynu.
Pokud Vám falešný kominík vystaví doklad o kontrole a revizi komína, můžete ho klidně vyhodit, je neplatný a žádná pojišťovna ani hasiči Vám ho neuznají.
Nájezdníci vyberou peníze a zmizí. Pokud se něco stane, už je nikdy neuvidíte.
 
Jak poznat pravého kominíka?
Nevyužívejte takzvaných uličních služeb. To znamená – nepouštějte do domu člověka, který zazvoní na zvonek Vašeho domu a nabízí vyčištění komínů, nebo si připraví ornou půdu letákovou akcí. Ty doby už jsou dávno pryč a to vysvětlete hlavně starším lidem.
Využívejte služeb kominíků, kteří sídlí ve Vašem regionu a prezentují se na internetu. Žádný normální kominík nepodniká výpravy mimo svůj rajon a nevhazuje lidem do schránek letáky.
Zeptejte se svých známých, ať Vám doporučí kominíka, kterého znají.
Domluvte si schůzku po telefonu nebo e-mailem. Poctivý kominík Vám zavolá zpět a Vaši objednávku i termín si domluví osobně předem a potvrdí. Navíc kominíci, kteří jsou členy společenstva kominíků ČR mají u sebe legitimace kterými se mohou prokázat.

 

 Přikládáme zajímavé a důležité odkazy:

http://www.mksbrno.cz/verejna_sdeleni.html

http://www.skcr.cz/?page=94