Práškový hasicí přístroj – 6kg 34A 183B

Kominictví Staňková » Eshop » Hasicí přístroje » Práškový hasicí přístroj - 6kg 34A 183B

yto hasicí přístroje jsou nejvhodnější k uhašení požárů tříd 34A, 183B, C. Tyto přístroj jsou pod neustálým tlakem s výtlačným plynem dusík (N2). Tyto hasicí přístroje je také možno použít k uhašení všech požárů pod stálým napětím, ovšem maximálně 1000V a to z minimální vzdálenosti 1m.

Od 1.7.2008 je v platná nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Která stanovuje vyšší požadavky na vybavení hasicími přístroji u vybraných druhů novostaveb.
Rodinné domy: (vyhláška nařizuje min. 34A - hasící schopnost na pevné látky)
Garáže (vyhláška nař. 183B -hasící schopnost na hořlavé kapaliny)
1. Stavby ubytovacího zařízení a hlavní domovní rozvaděč el. energie,
2. Bytový dům - hlavní domovní rozvaděč el. energie,
3. Bytový dům -chodby, sklepy
 (vyhláška ve všech třech případech nařizuje min. hasící schopnost 21A)

Tyto hasicí přístroje se mohou používat k hašení tam, kde nesmí dojít k poškození přístrojů a věcí vodou či pěnou.
Hasicí přístroje dostanete s praktickým držákem, takže si hasicí přístroj můžete kamkoliv přivrtat.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: prášek ABC 6 kg
Hasicí schopnost: 34A, 183B, C
Výtlačný plyn: dusík
Teplotní funkční rozsah: - 30 až + 60 °C

Množství
Produkt na skladě

Cena: 868,00 Kč

Cena je bez DPH.
Loading Aktualizuji košík...
LoadingAkutalizuji...