Osvědčení

Na veškeré námi nabízené služby máme osvědčení a jsme oprávněni tyto služby provádět.