Kominictví
Staňková - Rol

REGEL-AIR® VĚTRACÍ KLAPKY DO OKEN

Funkční větrání bytů je nutným předpokladem pro zdravé vnitřní klima a pro zamezení nadměrné vzdušné vlhkosti. Pro zamezení škod, které nadměrná vlhkost způsobuje, jako je např. tvorba plísní, je bezpodmínečně nutné zajistit výměnu vzduchu.

Dříve byla minimální výměna vzduchu prováděna přirozenou cestou netěsnými okny a netěsnostmi v objektu.

Dnes je potřebné větrání pro zamezení nadměrné vlhkosti díky stavebním opatřením (zateplování budov) často nemožné.

Efektivním řešením zamezení nadměrné vlhkosti, tvorbě nežádoucích plísní a zajištění  dostatečného množství čerstvého vzduchu jsou větrací klapky REGEL-air®.

Při zavřených oknech zabezpečují neustálou  a na obyvatelích nezávislou stavebně fyzikální výměnu vzduchu. Každý den, každou noc! Naproti tomu nárazové větrání probíhá jen v určitý čas, zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale vede k ochlazení celého bytu. Díky větracím klapkám REGEL-air® probíhá stálá výměna vzduchu, aniž by se s tím obyvatelé bytu museli zabývat. Tato výměna vzduchu větracími klapkami REGEL-air® je vyladěna tak, aby se zamezilo ztrátám energie.

regel air

Milionkrát osvědčeno v praxi!

Větrací klapky REGEL-air® jsou na uživateli nezávislém větrání mnoho let vyzkoušeným řešením. Úspěšně se používají již od roku 1999 a je jich namontováno několik milionů kusů.

Vedení vzduchu a zabudování větracích klapek REGEL-air® je zvoleno tak, aby okna osazená těmito větracími klapkami zajišťovala dobrou ochranu proti hluku a proti nárazovému dešti. Tepelná izolace oken není větracími klapkami narušena. Také těsnost funkční spáry není kromě místa výstupu vzduchu ovlivněna.

S větracími klapkami REGEL-air® získávají okna vyšší kvalitu. Vedle jejich funkčních vlastností, jako je tepelná izolace, ochrana proti nárazovému dešti, hluku a vloupání, mohou nyní dodatečně přispívat k energeticky nenáročné a uživatelsky nezávislé ochraně proti zvýšené vlhkosti. Tak zabraňují  stavebním škodám  a tvorbě plísní.

Ochrana před plísněmi!

Větrací klapky REGEL-air® zajišťují regulovaný přívod čerstvého vzduchu do místností. Tak je možné udržet relativní vlhkost v místnostech pod kritickou mezí. Tím je zabráněno tvorbě plísní a také je zajištěn neustálý odvod škodlivin z místností.
Při použití větracího systému REGEL-air® PLUS lze pomocí jednoho okna vyměnit až 18m3/hod vzduchu.

Přívod spalovacího vzduchu!

Větrací klapky REGEL-air® typ K a H se používají pro přívod spalovacího vzduchu.Plynové spotřebiče i spotřebiče na pevná paliva tak mohou dokonale spalovat a obyvatelům bytu/domu atd. nehrozí otrava oxidem uhelnatým.
Spalovací vzduch se přivádí z více oken v rámci celého bytu. Celý systém se doplňuje o přepouštěcí těsnění do interiérových dveří. Uživatele bytu neobtežuje hluk, ani pocit chladu, plynový spotřebič má i přesto potřebné množství spalovacího vzduchu zajištěno.
Pro toto použití disponujeme originálním návrhovým a výpočtovým SW.

Automatická regulace, žádný průvan!

Větrací klapky REGEL-air® jsou vybaveny regulačními prvky, které automaticky reagují na tlak větru. To znamená, že při silnějším větru dochází k plynulému zavírání klapky. Tím se zabraňuje průvanu. Pomine-li silný vítr, klapky se zcela automaticky opět více otevřou. Tak je bezproblémově zajištěn požadavek na automatické větrání proti tvorbě plísní, a to bez zásahu uživatele bytu.

Samoregulační větrací klapky REGEL-air® za Vás větrají 24 hodin denně.

Jednoduchá montáž do nových i stávajících oken!

Větrací klapky REGEL-air® se montují do falcu (funkční spáry) mezi rámem a křídlem okna a při zavřeném okně nejsou vidět z interiéru ani z exteriéru. Přitom není třeba žádného frézování do rámů ani křídel oken.

Větrací klapky REGEL-air® se používají pro plastová, dřevěná a dřevo-hliníková okna. Klapky je možné namontovat nejen při výrobě těchto oken, ale bezproblémově je možná dodatečná montáž do již zabudovaných oken.

větrací klapky

Regel Air Funktion

Vaše dotazy a ceny služeb Vám rádi zodpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat.

Hodnocení firmy Kominictví - Diana Staňková - komíny, vložkování komínu - NejŘemeslníci.
www.sluzby.cz - Firmy a služby v ČR