Zákaz kouření

Samolepící nebo plastová bezpečnostní tabulka formátu 420×148 mm, symbol a text.

Hlavní vypínač

Velikost: 210×80 mm

Používej ochranné rukavice

Bezpečnostní tabulka a samolepka se umisťuje do prostoru, kde je všem zaměstnancům přikázáno používání ochranných rukavic. Tyto tabulky zvyšují bezpečnost práce. Velikost A4

Bezbariérový přístup

Bezpečnostní tabulka znázorňuje symbol vozíčkáře Velikost 125×125 mm

Provozní doba

Tato tabulka je vyrobena buďto z plastu nebo ze samolepící fólie. Na tabulku je možno dopsat fixem otevírací, provozní dobu. Do tabulky se musí zapsat i zodpovědný vedoucí a Firma a firemní IČO. Velikost A4

Propan-butan

Bezpečnostní tabulka|samolepka Velikost 210×148 mm

Stanoviště svářecí soupravy

Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepicí fólie. Tabulka k označení stanoviště svářecí soupravy.  Velikost A4

Zákaz parkování

Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s upozorněním na zákaz parkování zejména před vjedem, vraty a pod. Neparkovat před vjezdem patří mezi základní slušnost, často však vjezd může řidič přehlédnout. POZOR – záměrně není použit symbol dopravní značky zákazu zastavení nebo stání-tyto lze instalovat jen s povolením magistrátu, za její instalaci bez povolení hrozí pokuta. Velikost A4

Neparkujte vjezd

Bezpečnostní tabulka nebo samolepka. Neparkujte vjezd – vozidlo může být odtaženo! Verze se značkou zákazu parkování. Tabulka zakazuje parkování před vjezdem.Neparkovat před vjezdem patří mezi základní slušnost, často však vjezd může řidič přehlédnout. Velikost A4

Vyhrazené parkování

Toto dopravní omezení pro parkoviště vyrábíme ve dvou variantách a to buď samolepicí fólie nebo plastová tabulka. Velikost A3