Kominický věstník

Časopis vydávaný Společenstvem kominíků ČR již od roku 1903. SKČR jej vydává 4krát do roka a rozesílá svým členům. My se s Vámi o některé zajímavé články podělíme.