Frézování a sanace komínů

Frézování je činnost umožňující rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, a to bez nutnosti bourání komínového zdiva. Při frézování dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu postupným odebíráním zdiva. Po každém frézování musí být komín opatřen komínovou vložkou z vhodného materiálu i potřebné dimenze dle spotřebiče paliv. Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Frézovat lze komíny, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Minimální průřez pro frézování je 100 mm. Při frézování lze odebrat až 1/3 síly stěny komína. Pro frézování je vhodná většina běžného stavebního materiálu. Některé materiály (např. osinkocementové trubky) lze frézovat jen za určitých okolností. Pro frézovaní naopak nejsou vhodné keramické, kameninové a kovové materiály. Při frézování sdružených komínů lze použít každý druhý komínový průduch.

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů. Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku. Záruky bezpečnosti a kvality instalovaných materiálů zaručí vysoký a dlouhodobý účinek. Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je korozivzdorná ocel. V závislosti na tloušťce stěny spalinové cesty a typu použité oceli jsou pevné a ohebné kovové vložky určeny pro komíny s přirozeným tahem, komíny přetlakové a vysokopřetlakové, pro komíny plánovitě provozované v suchém nebo mokrém provozním režimu a pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, tekutá paliva (LTO a kerosin), na dřevo, na uhlí a rašelinu.

Navrhujeme a současně realizujeme vhodná řešení odvodu spalin do volného ovzduší pro rodinné a bytové domy, rekreační, průmyslové a jiné objekty, ve kterých se můžete s komíny setkat. Veškeré práce provádíme tak, aby splňovaly české a evropské technické normy, příslušná technická pravidla a předpisy.