Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního
poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.
Nepropisující tiskopis. Blok 48 listů. Formát A4. Fialová obálka. Nečíslovaný.

Množství
Produkt na skladě

Cena: 85,00 Kč

Cena je bez DPH.
Loading Aktualizuji košík...
LoadingAkutalizuji...