Hasicí přístroje

Hasicí sprej 500 ml

Hasicí sprej je naplněný 2% roztokem špičkového pěnidla AR AFFF a zajišťuje opravdu vysoký hasební výkon a mrazuvzdornost do -5°C
Sprej je tlakován dusíkem, funkční do 30° náklonu od osy a částečně je nový sprej funkční i dnem vzhůru.

Vynikající hasební účinek na pevné, kapalné látky i pod napětím do 400V
Hasí i běžná plynová zařízení do provozního tlaku 3bar
Lze s ním dle zkoušek výrobce hasit i požáry tuků a lehkých hořlavých kovů. . .

Hasivo není toxické a má vynikající ochlazující účinek.
Zabraňuje znovuvznícení hořlavin po jeho aplikaci.
Lze použít i pro preventivní nástřiky proti vzplanutí či k hašení osob. . .
Kdykoliv přerušitelné hašení pouhým uvolněním tlaku na trysku

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování pro např. ochranné nástřiky před vzplanutím a podobně. . .

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Obsah hasiva 500ml
Dostřik 3-4m
Doba činnosti 12s
Teploty provozu -5°C až +50°C

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 208,00 Kč

Pěnový hasicí přístroj – 9kg

Vhodný pro uhašení hořlavých kapalin které se nemísí s vodou (benzíny, minerální oleje, motorové nafty, tuky atd.)
Je často používaný ve skladech, v domácnostech, v komerčních objektech nebo při hašení pevných látek (dřevo, papíry, uhlí, textil, guma).

Nesmí se používat na hašení el. zařízení a přístrojů pod elektrickým napětím.
Přístroj je vybavený manometrem a také držákem který usnadňuje uchycení přímo na stěnu.
Třídy požáru: A, B.

TIP: Skladujete nebo používáte hořlavé kapaliny, např. benzíny, nafty nebo oleje? Kupte si tento pěnový hasicí přístroj. Pěna vytváří na hladině hořlavých kapalin celistvé vrstvy, které oddělí hořlavé kapaliny od plamene. Brání tak přístupu vzduchu a zamezuje tak dalšímu vývinu hořlavých par.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: voda 8,7l + pěnidlo A3F /3×3 – 0,3l
Hasicí schopnost: 27A, 233B
Výtlačný plyn: dusík 4,6, 10 bar při +20°C
Teplotní funkční rozsah: 0°C až + 60°C

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 1 500,00 Kč

Práškový hasicí přístroj – 1 kg 8A 34B/C s manometrem

Hasící přístroj do auta nové konstrukce a designu. Hasící přístroj je velmi skladný,  je to hasící přístroj vysoké účinnosti, schopný uhasit každý začínající požár auta. Malé rozměry, standardní hmotnost náplně 1 kg a vysoká účinnost, to jsou hlavní přednosti hasícího přístroje.

Je obzvláště vhodný do osobních automobilů.  Hasicí přístroj můžete umístit do kufru auta, nebo pod sedadlo spolujezdce.

TIP: Do prostoru motoru automobilu nastříkejte hasivo. Jen lehce nadzvedňete kapotou a pak ji zase zavřete. Takhle se z prostoru motoru odstraní vzduch a oheň tím úplně uhasne zhasne. Dejte si pozor na popáleniny od vyžhavené kapoty!!

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: prášek BC 1 kg
Hasicí schopnost: 34B, C
Výtlačný plyn: 16g oxidu uhličitého
Teplotní funkční rozsah: – 20 až + 60 °C

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 323,00 Kč

Práškový hasicí přístroj – 2 kg 13A 89BC

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

TIP: Do prostoru motoru automobilu nastříkejte hasivo. Jen lehce nadzvedňete kapotou a pak ji zase zavřete. Takhle se z prostoru motoru odstraní vzduch a oheň tím úplně uhasne zhasne. Dejte si pozor na popáleniny od vyžhavené kapoty!!

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: prášek ABC 2 kg
Hasicí schopnost: 13A, 89B, C
Výtlačný plyn: dusík
Teplotní funkční rozsah: – 30 až + 60 °C

 

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 450,00 Kč

Práškový hasicí přístroj – 6 kg 21A 113B

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, údřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, zvláště vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.

Hasební schopnost: 21 A;  113 B;  C

Množství
Produkt na skladě

Cena: 868,00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Práškový hasicí přístroj – 6kg 34A 183B

yto hasicí přístroje jsou nejvhodnější k uhašení požárů tříd 34A, 183B, C. Tyto přístroj jsou pod neustálým tlakem s výtlačným plynem dusík (N2). Tyto hasicí přístroje je také možno použít k uhašení všech požárů pod stálým napětím, ovšem maximálně 1000V a to z minimální vzdálenosti 1m.

Od 1.7.2008 je v platná nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Která stanovuje vyšší požadavky na vybavení hasicími přístroji u vybraných druhů novostaveb.
Rodinné domy: (vyhláška nařizuje min. 34A – hasící schopnost na pevné látky)
Garáže (vyhláška nař. 183B -hasící schopnost na hořlavé kapaliny)
1. Stavby ubytovacího zařízení a hlavní domovní rozvaděč el. energie,
2. Bytový dům – hlavní domovní rozvaděč el. energie,
3. Bytový dům -chodby, sklepy
 (vyhláška ve všech třech případech nařizuje min. hasící schopnost 21A)

Tyto hasicí přístroje se mohou používat k hašení tam, kde nesmí dojít k poškození přístrojů a věcí vodou či pěnou.
Hasicí přístroje dostanete s praktickým držákem, takže si hasicí přístroj můžete kamkoliv přivrtat.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: prášek ABC 6 kg
Hasicí schopnost: 34A, 183B, C
Výtlačný plyn: dusík
Teplotní funkční rozsah: – 30 až + 60 °C

Množství
Produkt na skladě

Cena: 868,00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sněhový hasicí přístroj – 2 kg

Tyto sněhové hasicí přístroje jsou nejpoužívanější k hašení požárů elektrických zařízení které jsou často pod napětím. Například to mohou být: výpočetní technika, rozvodny elektrické energie apod. Tyto hasicí přístroje můžeme použít také k hašení hořlavých plynů, u kterých díky tomuto přístroji zlikvidujeme plamen velice rychle.

Nejčastěji se tyto hasicí přístroje dají použít v laboratořích, energetice, informatice a prostorách s jemnou mechanikou, jako například počítače apod. Dále pak v prostorách s elektronickým zařízením nebo prostorách kde se uskladňují hořlavé kapaliny.

Třída požáru: B, C.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Hasivo: CO2 2 kg
Hasicí schopnost: 34B, C
Teplotní funkční rozsah: – 20 až + 60 °C

 

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 1 102,00 Kč

Sněhový hasicí přístroj – 5kg

Tento hasicí přístroj je použitelný k uhašení požárů elektrických zařízení pod napětím. Jako jsou například rozvodny elektrické energie a místa kde se používají různá elektrická zařízení, jako jsou třeba výpočetní techniky a jiné. Dá se také velmi efektivně použít na uhašení požárů hořlavých plynů, u kterých tento přístroj velmi dobře a rychle zlikviduje plamen.

Haicí přístroje jsou použitelné v energetice, laboratořích a prostorách s jemnou mechanikou, jako jsou například počítače a jiné elektronické zařízení, nebo také v prostorách kde se skladují hořlavé kapaliny.
Hasicí přístroj má praktický manometr, díky kterému vidíte jestli je nádoba správně natlakovaná a připravená k použití.
Třída požáru: B, C.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: CO2 5 kg
Hasicí schopnost: 70 B, C
Teplotní funkční rozsah: – 20 až + 60 °C

 

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 1 550,00 Kč

Vodní hasicí přístroj – 9L

Používá se k hašení pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (papír, textil, sláma, dřevo, uhlí apod.)

Díky mrazuvzdornosti přístroje, je tento hasicí přístroj použitelný i ve venkovním prostředí v zimních měsicích.

Běžně se používá v průmyslech a to papírenských a dřevařských, ve skladech pevných hořlavých látek (textil, knihy, uhlí…), dále ve školních budovách, v archívech apod. Tento hasicí přístroj můžete také používat k uhašení hořlavých kapalin, které jsou rozpustné ve vodě (alkoholy, benzín, ketony).

Hasicí přístroje by ne neměly používat k hašení elektrických zařízení pod napětím!!!
Hasicí přístroj je vybaven praktickým manometrem, díky kterému máte kontrolu nad natlakováním láhve, a držákem který slouží pro snadné přichycení na stěnu. Tyto hasicí přístroje jsou mrazuvzdorné!
Třída požáru: A

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Hasivo: voda + potaš 9 l
Hasicí schopnost: 13A
Výtlačný plyn: stlačený vzduch
Teplotní funkční rozsah: – 20 až + 60 °C

Množství
Produkt není na skladě

Cena: 1 198,00 Kč

LoadingAkutalizuji…