Revize spalinových cest

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest. Hasičský záchranný sbor kraje ze zákona […]

Čištění a kontroly spalinových cest

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest. Hasičský záchranný sbor kraje ze zákona […]

Frézování a sanace komínů

Frézování je činnost umožňující rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, a to bez nutnosti bourání komínového zdiva. Při frézování dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu postupným odebíráním zdiva. Po každém frézování musí být komín opatřen komínovou vložkou z vhodného materiálu i potřebné dimenze dle spotřebiče paliv. Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Frézovat lze […]

Stavby a opravy komínů

Moderní komín představuje sofistikované zařízení, které musí splňovat celou řadu přísných kvalitativních a bezpečnostních kritérií. Už dávno nejde o jednoduché šachty vyzděné z klasických plných cihel. Nejčastěji používáme komínové systémy a nerezové třísložkové komíny. Komínové systémy mají vícevrstvou strukturu, která připomíná dílce z velké stavebnice. Nejčastěji sestávají z větších tvárnic s otvory, do nichž se […]

Požární ochrana

Důkladná ochrana před vznikem požáru a jeho ničivými následky je jednou z věcí, které byste jako podnikatelé (obzvláště provozovatelé velkých podniků), ale i jako fyzické osoby rozhodně neměli zanedbávat. Jistě, stoprocentní jistotu mít nikdy nebudete, pečlivá prevence, důsledné kontroly a dodržování předpisů vám ovšem zajistí klidnější spánek a hlavně usnadní jednání s orgány státního požárního […]

Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a její řízení je nedílnou součástí každého pracovního vztahu, která spadá do tabulkyjedné z mnoha povinností a odpovědností statutárního zástupce společnosti, které mu vyplývají z právních předpisů. Oblast BOZP je ošetřena množstvím zákonů, vyhlášek i nařízení vlády. Pro zaměstnavatele z nich vyplývá dost obsáhlý seznam povinností, z nichž […]

Ostatní služby

Dále Vám naše firma nabízí: kominictví rol – auta školení řidičů revize hromosvodů revize elektroinstalací a elektrospotřebičů revize a prohlídky plynových zařízení včetně proškolení obsluhy revize zvedáků, jeřábů, regálů revize tlakových nádob včetně proškolení obsluhy školení řidičů VZV revize požárních dveří a požárních klapek protipožární nátěry kovu a dřeva prodej požárních dveří